top of page
BOVENKANT

Betalen

Betalen bij onze praktijk

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 • Klacht
  Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld in onze praktijk. Het is van belang dat u iets met deze onvrede doet. Spreek ons hierover alstublieft aan, dan proberen we uw klacht op te lossen.
 • Geschil
  Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dat kost €75,-. Bij de geschilleninstantie wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. Die geeft een bindend oordeel over uw klacht. De instantie kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal 25.000 euro.
 • Advies van T.I.P.
  Tanheelkundig Informatie Punt Komen we er niet uit? Dan kan u uw vraag voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt. Die kan u advies geven over welke stappen u kan ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dit via het speciale contactformulier op: https://www.allesoverhetgebit.nl/contact-aohg
 • KNMT-Klachtregeling
  Is uw klacht nog niet opgelost, dan kan u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.
bottom of page