top of page

Implantaten

Over deze behandeling

Een implantaat is een ‘kunstwortel’ die de eigen tand-/kieswortel vervangt wanneer deze verloren is gegaan. Een implantaat is van titanium en wordt als een schroef in het kaakbot geplaatst. Aangezien het implantaat alleen de wortel vervangt (in het bot), en niet hetgeen dat visueel zichtbaar is (buiten het tandvlees), dient er op het implantaat een kroon, brug of kunstgebit gezet te worden.

Implantaten

Informatie

Wanneer heeft u een implantaat nodig?

Als u een tand of kies mist, of als meerdere tanden of kiezen ontbreken in uw mond, kan implantologie een passende behandeling zijn. Bij het ontbreken van een enkel element wordt doorgaans 1 implantaat geplaatst. Na een zogenoemde 'bot ingroeiperiode' wordt er een kroon op geplaatst, een implantaatkroon.


Als er meerdere tanden/kiezen naast elkaar ontbreken, kan implantologie worden gebruikt om een uitneembaar klikframe te verankeren. Maar er kunnen ook meerdere implantaten worden geplaatst, waarop een implantaatbrug wordt geplaatst. Die zit net als een implantaatkroon vast in uw mond en functioneert zoals normale tanden of kiezen.


Heeft u een kunstgebit en is er weinig houvast in uw kaak waardoor het kunstgebit loskomt met het kauwen, dan kunnen 2, 4 of 6 implantaten worden geplaatst. Daarna wordt een volledige kunstgebit gemaakt dat vastklikt op de implantaten. Zo'n klikgebit is net als een klikframe uitneembaar, zodat u het dagelijks goed kunt reinigen.


Behandeling

Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten dient een uitvoerig tandheelkundig onderzoek plaats te vinden door de implanterend tandarts. Bij implantologische behandeling is de medische - en tandheelkundige gezondheid namelijk van invloed op het succes van de behandeling. In zo'n vooronderzoek worden onder andere door middel van visuele inspectie en aanvullend röntgenonderzoek de botkwaliteit en de botkwantiteit beoordeeld. Dit wordt gedaan nadat de kies of tand is getrokken, maar bij voorkeur is de desbetreffende kies of tand nog aanwezig.


Een implantaat kan in uitzonderlijke gevallen direct worden geplaatst, na het trekken van de tandwortel. Vaak wordt een tand of kies eerst getrokken en wordt 8-12 weken de botgenezing afgewacht, voordat het implantaat wordt geplaatst. Als een tand of kies al een lange tijd ontbreekt, kan er onvoldoende kaakbot aanwezig zijn om een implantaat te verankeren/te plaatsen. Meestal kan er met een  extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Dit kan kunstbot zijn of eigen bot, bijvoorbeeld uit uw bekkenkam of elders uit uw kaak. Na 4-12 maanden, afhankelijk van de situatie en genezing, kan het implantaat worden geplaatst.


Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2 tot 6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan de kroon, brug of het klikgebit worden gemaakt.


Een implantaat wordt in 1 of in 2 fasen geplaatst. Bij 1 fase is het afdekschroefje (healing abutment) zichtbaar boven het tandvlees. Bij 2 fase wordt het implantaat geplaatst en wordt het tandvlees weer over het implantaat gelegd. Als het implantaat is ingegroeid, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gezet en dan wordt het healing abutment geplaatst.

Veelgestelde vragen

Waarom is een implantaat nodig?

Een implantaat vervangt een ontbrekende tand- of kieswortel. Om te voorkomen dat de tanden rondom de ontbrekende wortel scheef gaan staan of dat de tanden hun kauwfunctie verliezen, dient het gat te worden opgevuld met een implantaat. Daarnaast speelt het esthetische aspect een rol. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen.


Doet het plaatsen van een implantaat pijn?

Door het gebruik van een verdoving, doet het plaatsen van een implantaat geen pijn. U kan echter wel wat napijn ervaren, dit gaat na een paar dagen weer over.


Hoe lang gaat een implantaat mee?

In principe is het mogelijk dat implantaten uw hele leven mee gaan, echter kunnen bepaalde factoren zoals mondhygiëne en levensstijl hier invloed op hebben. Binnen de tandheelkunde vormt het een van de meest duurzame behandelopties die we kunnen aanbieden. 


Hoe betrouwbaar is de implantologie behandeling?

De methode is vele jaren geperfectioneerd waardoor het een zeer betrouwbare behandeling is. Ruim 96% van alle implantologie behandelingen worden als geslaagd gekenmerkt.


Voor wie zijn implantaten geschikt?

In principe zijn implantaten voor iedereen mogelijk zolang u gezond bent en het gebit volgroeid is. Een volgroeid gebit is bij meisjes rond hun 19e en bij jongens rond hun 24e. Soms is een vooroperatie nodig voor botherstel. Wanneer er niet genoeg bot aanwezig is dient dit hersteld te worden met een botopbouw procedure.


Hoe duur is een implantologie behandeling?

De exacte prijs kan pas worden afgegeven indien uw specifieke situatie beoordeeld is. Grofweg schommelt deze tussen de 1800 en 2500 euro inclusief kroon. Uiteraard wordt er altijd een offerte op maat gemaakt voordat we starten met de behandeling zodat u van tevoren goed op de hoogte bent van de kosten. Doordat er tussen plaatsen van het implantaat en het plaatsen van de kroon meestal een wachttijd (inheel tijd) is van enkele maanden is het goed mogelijk de kosten 'uit te smeren' over meerdere verzekeringsjaren. Zo kan een kostbare behandeling toch behapbaar worden voor veel mensen.

bottom of page