top of page

Orthodontie

Over deze behandeling

Staan uw tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? Een behandeling met een beugel kan er dan voor zorgen dat uw tanden weer recht komen te staan. Ook als er te weinig ruimte is in uw mond of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugel de oplossing zijn. Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken en een onregelmatige stand van het gebit. Een beugelbehandeling, ook wel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door een tandarts voor orthodontie of een orthodontist.

Orthodontie

Informatie

Een beugel zet scheve tanden weer recht. Rechte tanden zien er mooi uit en zijn makkelijker schoon te houden. Een regelmatig gebit zorgt er ook voor dat u goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Mondgewoonten zoals duimen en tongpersen of het gebruik van een fopspeen veranderen de vorm van de kaak en de stand van de tanden en kiezen. Maar ook vroegtijdig verlies van een melktand of –kies door een ongeval kan de ontwikkeling en groei van de mond belemmeren.


Een beugelbehandeling is mogelijk op elke leeftijd. Steeds vaker kiezen volwassenen voor een beugel. Kinderen kunnen het beste behandeld worden als ze tussen de 10 en 15 jaar zijn. De kaakgroei kan dan nog beïnvloed worden en er wordt gebruik gemaakt van de ruimte die ontstaat bij het wisselen.


Het stappenplan

Het vooronderzoek

Om een analyse, behandelplan en begroting te kunnen maken, heeft de behandelaar gebitsmodellen en foto's nodig.


De vervolgafspraak

Het behandelplan: hierin staat welk type beugel er wordt geplaatst en hoe lang de beugel gedragen moet worden. Dit is altijd een indicatie. Want de duur hangt af van of de beugel genoeg gedragen wordt. En bij kinderen speelt de wisselfase en groei ook nog een rol.


De begroting: hierop staan de behandelcodes die horen bij de voorgestelde behandeling. Het kan zijn dat er meerdere beugels nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Iedere beugel die geplaatst wordt en de afspraken die daarbij komen kijken, staan op de begroting. En als er sprake is van techniekkosten dan staan die er ook op. Zijn er techniekkosten gemaakt, maar ontbreekt het bedrag? Dan kan de orthodontist de kosten voor u navragen bij zijn tandtechnisch laboratorium of leverancier.


U ontvangt een rekening voor het vooronderzoek en het vervolgconsult. De volgende rekening valt op de mat als de eerste beugel wordt geplaatst. In de daaropvolgende maand wordt het eerste beugelconsult uitgevoerd en berekend. De behandelaar spreekt met u af hoe vaak u op een beugelconsult wordt verwacht. Het beugelconsult mag maar 1 keer per maand berekend worden, ondanks eventueel meerdere bezoeken in dezelfde maand.


De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd zoals dat besproken is tijdens het vervolgconsult. Als de behandeling niet gaat zoals gepland en het duurt langer en de kosten zijn hoger, dan wordt u daar op tijd over geïnformeerd door de behandelaar. Het kan voorkomen dat er opnieuw foto's gemaakt moeten worden. Soms wil de orthodontist tussentijds weten hoe de stand van zaken in uw mond is.


Einde behandeling en nacontrole

Als de behandeling klaar is, wordt de beugel verwijderd. De behandelaar zal u na de beugelbehandeling nog een aantal keren willen zien om te controleren of het resultaat behouden blijft.

Veelgestelde vragen

Hoe lang moet ik een beugel dragen?

De duur van de behandeling en het resultaat zijn afhankelijk van een aantal factoren. Als eerste zijn gebitsontwikkeling, de groei, het aanpassingsvermogen, het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt van invloed. Daarnaast is voor het bepalen van de duur van de behandeling belangrijk of de stand van de kaken goed is of niet. Bij kinderen kan bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig zijn om eerst de stand van de kaken te corrigeren (blokbeugel). Daarna kunnen de tanden zelf rechtgezet worden.


Na de behandeling kunnen ook nog veranderingen in het gebit optreden. Daarom adviseert de behandelaar vaak een retentiebeugel of spalk te dragen.


Hoe duur is een beugel?

Orthodontie zit niet het basispakket van de zorgverzekering, ook niet voor kinderen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er een aanvullende tandartsverzekering worden afgesloten. Vraag altijd uw behandelaar naar de opties, behandelplan en begroting.

bottom of page