top of page

Klachten

Uw mening telt!

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Geef uw suggestie, klacht of compliment dus altijd aan ons door!

 • Klacht
  Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld in onze praktijk. Het is van belang dat u iets met deze onvrede doet. Spreek ons hierover alstublieft aan, dan proberen we uw klacht op te lossen.
 • Geschil
  Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dat kost €75,-. Bij de geschilleninstantie wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. Die geeft een bindend oordeel over uw klacht. De instantie kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal 25.000 euro.
 • Advies van T.I.P.
  Tanheelkundig Informatie Punt Komen we er niet uit? Dan kan u uw vraag voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt. Die kan u advies geven over welke stappen u kan ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dit via het speciale contactformulier op: https://www.allesoverhetgebit.nl/contact-aohg
 • KNMT-Klachtregeling
  Is uw klacht nog niet opgelost, dan kan u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kan u terecht op Allesoverhetgebit.nl. Vragen kan u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP), tel. 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

bottom of page