top of page
Bovenkant

Tarieven

Tandartstarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.


De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Code
Prestaties
Tarief
C001
Consult ten behoeve van een intake
€ 53,50
C002
Consult voor een periodieke controle
€ 26,75
C003
Consult, niet zijnde periodieke controle
€ 26,75
C010
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 26,75
C011
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
€ 126,72
C012
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
€ 126,72
C013
Studiemodellen
€ 35,20
C014
Pocketregistratie
€ 42,24
C015
Parodontiumregistratie
€ 84,48
C016
Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
€ 211,20
C020
Mondzorg aan huis
€ 21,12
C021
Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
€ 29,57
C022
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 14,08
X10
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€ 19,71
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 14,78
X21
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 84,48
X22
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 84,48
X23
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 30,98
X24
Maken en beoordelen schedelfoto
€ 38,02
X34
Beoordelen schedelfoto
€ 28,16
X25
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 239,36
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 70,40
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
€ 15,78
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
€ 15,78
M03
Gebitsreiniging, per vijf minuten
€ 15,78
M05
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€ 31,68
M32
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€ 21,12
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€ 7,04
M40
Fluoridebehandeling
€ 17,60
M61
Mondbeschermer of fluoridekap
€ 31,68
M80
Behandeling van witte vlekken, eerste element
€ 61,25
M81
Behandeling van witte vlekken, volgend element
€ 33,79
A10
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
€ 17,60
A15
Oppervlakte verdoving
€ 9,15
A20
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie
A30
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 56,32
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 35,20
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 35,20
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 44,48
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
€ 29,57
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
€ 47,17
V73
Drievlaksvulling amalgaam
€ 61,25
V74
Meervlaksvulling amalgaam
€ 89,41
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 43,65
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 61,25
V83
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 75,33
V84
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€ 99,97
V91
Eénvlaksvulling composiet
€ 56,32
V92
Tweevlaksvulling composiet
€ 73,92
V93
Drievlaksvulling composiet
€ 88,00
V94
Meervlaksvulling composiet
€ 112,64
V95
Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)
€ 176,00
V80
Aanbrengen eerste wortelkanaalstift
€ 40,83
V85
Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 26,75
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
€ 84,48
V30
Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)
€ 31,68
V35
Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 17,60
V40
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
€ 7,04
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 49,28
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 38,72
E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 56,32
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 58,12
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 126,72
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 183,04
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 239,36
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 295,68
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 17,60
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 21,12
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 56,32
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 42,24
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 35,20
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 49,28
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 35,20
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 35,20
E56
Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
€ 49,28
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 35,20
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 98,56
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 63,36
E63
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 52,80
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 56,32
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 70,40
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 35,20
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 56,32
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 21,12
E97
Uitwendig bleken per kaak
€ 88,00
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 35,20
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 14,08
E43
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 28,16
E44
Verwijderen spalk, per element
€ 7,04
E31
Snij-/ hoektand
€ 140,80
E32
Premolaar
€ 197,12
E33
Molaar
€ 253,44
E34
Aanbrengen retrograde vulling
€ 28,16
E36
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 98,56
E37
Kijkoperatie
€ 84,48
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 70,40
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 95,04
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 70,40
R08
Eénvlaks composiet inlay
€ 84,48
R09
Tweevlaks composiet inlay
€ 161,92
R10
Drievlaks composiet inlay
€ 211,20
R11
Eénvlaksinlay
€ 126,72
R12
Tweevlaksinlay
€ 197,12
R13
Drievlaksinlay
€ 281,60
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 35,20
R24
Kroon op natuurlijk element
€ 309,76
R34
Kroon op implantaat
€ 281,60
R29
Confectiekroon
€ 63,36
R31
Opbouw plastisch materiaal
€ 70,40
R32
Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 70,40
R33
Gegoten opbouw, directe methode
€ 140,80
R40
Eerste brugtussendeel
€ 211,20
R45
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 105,60
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 176,00
R50
Metalen fixatiekap met afdruk
€ 35,20
R55
Gipsslot met extra afdruk
€ 35,20
R60
Plakbrug zonder preparatie
€ 140,80
R61
Plakbrug met preparatie
€ 211,20
R65
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 49,28
R66
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€ 28,16
R67
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 30,27
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 77,44
R71
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 77,44
R74
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 28,16
R75
Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 70,40
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 35,20
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 35,20
R91
Wortelkap met stift
€ 176,00
R92
Passen restauratieve proefopstelling in de mond
€ 95,04
R78
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 84,48
R79
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 140,80
R80
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
€ 35,20
R85
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€ 14,08
R90
Gedeeltelijk voltooid werk
G21
Functieonderzoek kauwstelsel
€ 126,72
G22
Verlengd onderzoek OPD
€ 253,44
G23
Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 112,64
G41
Consult OPD-therapie A (niet-complex)
€ 73,92
G62
Stabilisatieopbeetplaat
€ 190,08
G47
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
€ 84,48
G43
Consult OPD-therapie B (complex)
€ 142,21
G44
Therapeutische injectie
€ 77,44
G46
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
€ 56,32
G48
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
€ 140,80
G10
Niet-standaard beetregistratie
€ 105,60
G11
Scharnierasbepaling
€ 105,60
G12
Centrale relatiebepaling
€ 98,56
G13
Protrale/laterale bepalingen
€ 70,40
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 633,61
G16
Therapeutische positiebepaling
€ 35,20
G20
Beetregistratie intra-oraal
€ 70,40
G09
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
€ 38,02
G15
Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 35,20
G65
Indirect planmatig inslijpen
€ 387,21
G75
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 70,40
G68
Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat
€ 56,32
G69
Beetbeschermingsplaat
€ 77,44
G33
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 70,40
G71
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 352,01
G72
Controlebezoek MRA
€ 35,20
G73
Reparatie MRA met afdruk
€ 56,32
G74
Plaatsen van myofunctionele apparatuur
€ 95,04
G76
Consult myofunctionele therapie
€ 26,75
H11
Trekken tand of kies
€ 52,80
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 39,42
H21
Kosten hechtmateriaal
€ 7,36
H26
Hechten weke delen
€ 77,44
H50
Terugzetten tand of kies, eerste element
€ 70,40
H55
Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting
€ 21,12
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 70,40
H33
Hemisectie van een molaar
€ 84,48
H34
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
€ 84,48
H35
Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie
€ 84,48
H36
Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling
€ 77,44
H37
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling.
€ 119,68
H38
Uitvoeren eerste autotransplantaat
€ 353,09
H39
Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting
€ 139,39
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 63,36
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 42,24
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 84,48
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
€ 112,64
H44
Primaire antrumsluiting
€ 77,44
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 98,56
H60
Marsupialisatie
€ 98,56
H65
Primaire sluiting
€ 190,08
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 98,56
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 190,08
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 133,76
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 225,28
P001
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak
€ 105,60
P002
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak
€ 211,20
P003
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
€ 288,64
P004
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
€ 394,25
P020
Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 211,20
P021
Volledig kunstgebit onderkaak
€ 281,60
P022
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 457,61
P023
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
€ 140,80
P040
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
€ 76,03
P041
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 35,20
P042
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 70,40

* M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.


** Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De websitebouwer, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Materiaal- en techniekkosten

Aan sommige verrichtingen zijn techniek en of materiaalkosten gekoppeld. Denk bv aan een kroon waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen het tandarts honorarium (het gedeelte wat de tandarts voor de verrichting krijgt) en het deel techniek/materiaal kosten (het honorarium van de tandtechnieker en de materiaalkosten waaruit de kroon is opgebouwd).


De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft bepaald bij welke verrichting additionele techniek en of materiaalkosten in rekening mag worden gebracht. Uiteraard zijn er vaak meerdere mogelijkheden, ook in de keuze van de techniek die gehanteerd wordt, met verschillende prijzen tot gevolg. Vooraf krijgt u van ons een offerte gebaseerd op hetgeen met u besproken is en het beste bij uw situatie en budget past. Hier staat duidelijk vermeld wat het honorarium is en welk deel techniek/materiaal.

bottom of page